sob: 09:00 - 20:00; Najbliższa niedziela (25.10): niehandlowa en

Mapa sklepów

Legenda

Wifi
Pokój zabaw dla dzieci
Miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi
Pokój dla rodzica z dzieckiem
Stojaki rowerowe
Stacja naprawy rowerów
Punkt wymiany książki